[HOT] Khai Mở Chuỗi Sự Kiện Độc Quyền Vinh Danh VIP 25 ꧁༺Շɦ¡êท↭ð¡༻꧂

[HOT] Khai Mở Chuỗi Sự Kiện Độc Quyền Vinh Danh VIP 25 ꧁༺Շɦ¡êท↭ð¡༻꧂

23/05/2022

Như đã hứa với các Đồng Tu, bên cạnh phần quà all server, một chuỗi sự kiện được chính Tiên Chủ ꧁༺Շɦ¡êท↭ð¡༻꧂ ban hành sẽ chính thức bắt đầu vào 24/05 này!!


I. Server Đặc Biệt Ngọc Nữ Minh - S344
Tiến hành đặt lại tên Server 344 thành Ngọc Nữ Minh

II. Chuỗi Sự kiện Độc Quyền
Phạm vi: 
 Cụm server s341~s349

1. Sự kiện Đua TOP Lực Chiến 7 ngày:
-Nội dung: Đua TOP Tổng Lực Chiến phạm vi dưới VIP25
-Thời gian: Đến 00:00 ngày 30/5
-Phần thưởng:

TOP 1: 
- Rương tự chọn Thời trang Hoa Đăng Sơ Thượng x4
- Kim Nguyên Bảo x50000
- Khúc Hồn (50%EXP, Vĩnh Viễn) x1

TOP 2~3:
- Rương tự chọn Thời trang Hoa Đăng Sơ Thượng x2
- KNB x30000
- Khúc Hồn (50% EXP, vĩnh viễn) x1

TOP4 -10: Lực chiến tối thiểu 1 triệu
- Rương tự chọn Thời trang Hoa Đăng Sơ Thượng x1
- KNB x10000
- Khúc Hồn (50% EXP, vĩnh viễn) x1

2. Sự kiện ưu đãi Tiên Ngọc dành riêng server cụm 341~356
-Thời gian: Từ 00:05 - 23:59 ngày 26/05:
-Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhận thêm 50% Tiên Ngọc tương ứng với tổng Tiên Ngọc đã nạp.
-Hình thức nạp: Tất cả các hình thức Nạp
Ví dụ: Tổng nạp trong thời gian diễn ra sự kiện là 100TN sẽ nhận thêm 50TN, 5000TN sẽ nhận thêm 2500TN,...

Lưu ý:
- Đua TOP Lực Chiến sẽ lấy theo log hệ thống đúng 00:00 ngày 30/5
- Người chơi dưới VIP25 có thể tham gia
- Ưu đãi Tiên Ngọc chỉ tính thao tác nạp từ 00:05' đến 23h59' ngày 26/05
- Tiên Ngọc nhận thêm không tính EXP VIP, tích nạp sự kiện ingame
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Trân Trọng
BQT Phàm Nhân Mobile

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ