[HOT] Khai Mở Chuỗi Sự Kiện Độc Quyền Vinh Danh VIP 25 ♡๖ۣۜ☪️ậųÚՇ♡๖ۣۜ

[HOT] Khai Mở Chuỗi Sự Kiện Độc Quyền Vinh Danh VIP 25 ♡๖ۣۜ☪️ậųÚՇ♡๖ۣۜ

01/11/2021

Như đã hứa với các Đồng Tu, bên cạnh phần quà all server, Tiểu Thanh xin được công bố thông tin chuỗi sự kiện do chính Tiên Chủ  ♡๖ۣۜ☪️ậųÚՇ♡๖ۣۜ  lựa chọn ban hành!!


I. Server Đặc Biệt ♡๖ۣۜ☪️ậųÚՇ♡๖ۣۜ  S217
Tiến hành đặt lại tên Server Đặc Biệt mang tên ♡๖ۣۜ☪️ậųÚՇ♡๖ۣۜ - S217

II. Chuỗi Sự kiện Độc Quyền
Phạm vi: 
 cụm server s217~s218

1. Sự kiện Đua TOP Lực Chiến 7 ngày:
-Nội dung: Đua TOP Tổng Lực Chiến phạm vi dưới VIP25
-Thời gian: Đến 00:00 ngày 08/11
-Phần thưởng:

TOP 1: 
- Rương tự chọn Thời trang Hoa Đăng Sơ Thượng x4
- Kim Nguyên Bảo x50000
- Khúc Hồn (50%EXP, Vĩnh Viễn) x1

TOP 2~3:
- Rương tự chọn Thời trang Hoa Đăng Sơ Thượng x2
- KNB x30000
- Khúc Hồn (50% EXP, vĩnh viễn) x1

TOP4 -10: Lực chiến tối thiểu 1 triệu
- Rương tự chọn Thời trang Hoa Đăng Sơ Thượng x1
- KNB x10000
- Khúc Hồn (50% EXP, vĩnh viễn) x1

2. Sự kiện ưu đãi Tiên Ngọc dành riêng server cụm s217 - s218 
-Thời gian: Từ 00:05 - 23:59 ngày 04/11
-Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhận thêm 30% Tiên Ngọc tương ứng với tổng Tiên Ngọc đã nạp.
-Hình thức nạp: Tất cả các hình thức Nạp
Ví dụ: Tổng nạp trong thời gian diễn ra sự kiện là 100TN sẽ nhận thêm 30TN, 5000TN sẽ nhận thêm 1500TN,...

Lưu ý:
- Đua TOP Lực Chiến sẽ lấy theo log hệ thống đúng 00:00 ngày 08/11
- Người chơi dưới VIP25 có thể tham gia
- Ưu đãi Tiên Ngọc chỉ tính thao tác nạp từ 00:05' đến 23h59' ngày 04/11
- Tiên Ngọc nhận thêm không tính EXP VIP, tích nạp sự kiện ingame
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Trân Trọng
BQT Phàm Nhân Mobile

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ