[HOT] Chuỗi Sự Kiện Tuần Từ 09/11 - 15/11

[HOT] Chuỗi Sự Kiện Tuần Từ 09/11 - 15/11

08/11/2021

Đạo Hữu thân mến,

Tiểu Thanh xin được gửi tới anh em thông tin chi tiết về nội dung các sự kiện sẽ diễn ra từ 09/11 - 15/11 chi tiết cụ thể như sau:

Phạm vi: Áp dụng All Server mở ngày 8 trở đi
Lưu ý: 
- Thời gian sự kiện bắt đầu và kết thúc dựa vào thời gian mở SV thực tế
- Quà tương ứng với nhân vật và số ngày mở SV thực tế
- Đạo hữu khi tham gia sự kiện, lưu ý kiểm tra thời gian đếm ngược từng sự kiện có trong game. Các shop giảm giá, đổi điểm,.. đều sẽ kết thúc khi sự kiện liên quan kết thúc
Thời gian mở: 00:05' ngày 09/11

I.  Sự kiện ngày Lễ: 
- Tầm Bảo Cầu Phúc: 10/11~12/11, 13/11~14/11, 15/11~16/11
- TOP Cầu Phúc: 10/11~12/11, 13/11~14/11, 15/11~16/11
- Tích Nạp Cầu Phúc 2 Ngày: 10/11~12/11, 13/11~14/11, 15/11~16/11
- TOP Tầm Bảo All Server: 9/11~11/11
- TOP TIêu All Server: 12/11~15/11
- Chào Xuân: 9/11~15/11
- Vòng Quay Lễ Tuần: 9/11~15/11
- Shop Cực Phẩm: 9/11~16/11
- Vòng Quay KNB: 11/11, 12/11, 13/11
- Tích Nạp Liên Ngày: 9/11~11/11 và 12/11~15/11
- Tích nạp Giờ Vàng 7 ngày: 9/11~15/11
- Đăng nhập nhận quà: 9/11~15/11
- Nhiệm vụ đăng nhập 7 ngày: 9/11~15/11

II. Gói ưu đãi:
- Kế Hoạch Đầu Tư: 9/11~15/11
- Gói Quà Đầu Giá Trị: 10/11~12/11 và 13/11~15/11
- Gói Ưu Đãi Giới Hạn: 9/11~15/11

III. Sự kiện Chủ Đề/Giờ Vàng: dựa theo ngày mở server tương ứng

 

Trân Trọng
BQT Phàm Nhân Mobile

 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ