[Sự Kiện] Tiên Giới Bảo Khố - Tiên Giới Đồng Lòng Hốt Hết Quà Ngon

[Sự Kiện] Tiên Giới Bảo Khố - Tiên Giới Đồng Lòng Hốt Hết Quà Ngon

20/09/2021

 

Thời gian: 7 ngày kể từ khi mở Landing

Phạm vi: All Server mở trong ngày diễn ra sự kiện Landing

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tổng tích lũy nạp Tiên Ngọc của All Server đạt mốc nào người chơi sẽ nhận quà mốc đó và các mốc nạp thấp hơn

Phần Thưởng

Lưu ý: 

- Cần đạt điều kiện tích lũy tương ứng để nhận quà mốc

- Nhân vật của người chơi tối thiểu đạt Chuyển Sinh 1 để nhận quà

- Quà được gửi trong 72h kể từ khi kết thúc sự kiện và sẽ có thông báo All Server trên Fanpage/Group trước khi gửi

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Trân Trọng
BQT Phàm Nhân Mobile

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ